Þessi síða notar kökur (e. cookies) til að auðvelda þér að vafra um vefinn.

tolvumal haus2

hanna run eiriksdottir 3aSérkennslutorg er starfssamfélag á neti fyrir kennara, þroskaþjálfa og aðra sem kenna nemendum með sérþarfir. Sérkennslutorg er hluti af MenntaMiðju sem sett var á stofn síðastliðið haust.  Með vaxandi þörf á góðu aðgengi að kennsluefni, hugmyndum og þekkingu  sem hentar í einstaklingsmiðuðu námi er áhugavert að byggja upp starfssamfélag þeirra sem kenna nemendum með sérþarfir. Sérkennslutorgið er meðal annars fjölbreyttur og sjónrænn vefur. Þar er að finna fróðleik og gagnlegt efni um aðferðir og gögn sem hægt er að nýta við kennslu. Torgið teygir anga sína einnig inn á samfélagsmiðla og hafa hópar á Facebook verið einkar gagnlegur vettvangur fyrir samstarf kennara. Það á meðal annars við í tengslum við þá miklu grósku sem tengist vinnu með spjaldtölvur í sérkennslu.

Ragnar T JonssonFrá haustinu 2008 hefur hagkvæmni í rekstri fyrirtækja og stofnana verið í brennidepli. Mikil áhersla er lögð á tæknivæðingu í viðskiptum með það að markmiði að skila ábata fyrir viðskiptaaðila. Fagstaðlaráð í upplýsingatækni (FUT) og ICEPRO stilltu fyrir þremur árum upp sameiginlegri stefnu um rafvæðingu viðskiptaferla sem skyldi framfylgja á árunum 2010 til 2012.  Stefnan byggði á þeirri framtíðarsýn að í ársbyrjun 2013 væri grunngerð rafrænna innkaupa innleidd á Íslandi. Nú þegar þessu tímabili er að ljúka er rétt að líta um öxl og meta stöðu mála.

AstaNotaFramþróun á rafrænni tækni og þjónustu fleygir ört fram. Ýmsum daglegum erindum sem áður var sinnt í gegnum persónuleg samskipti eru í dag leyst með gagnvirkum rafrænum hætti. Viðvera á staðnum í eigin persónu er ekki lengur forsenda fyrir veitta þjónustu. Með rafrænni tækni er þjónustan færð til viðskiptavinarins sjálfs. Gagnvirknin skapar óendanlega marga möguleika sem eru enn að þróast meðal annars með tilkomu snjalltækninnar. Hlutverk neytenda er að breytast, sjálfsafgreiðslan er orðin almennari. Íslendingar eru taldir vera framarlega á sviði tölvu- og netnotkunar og aðgengi fólks að tölvum er gott. Neytendur nútímans geta nýtt sé margvíslega þjónustu með símann einan að vopni; þeir geta til að mynda pantað sér miða í leikhús, bókað ferð til útlanda og sinnt helstu bankaviðskiptum og erindum innan stjórnsýslunnar . Þrátt fyrir þessa gríðarlegu umbyltingu hefur hún enn ekki náð að festa sig í sessi innan heilbrigðisþjónustunnar og þá sérstaklega þess sviðs sem er snýr að sjálfsafgreiðslu viðskiptavinarins.

AgustValgeirssonStundum þá detta inn tæknimolar sem kalla á frekari skoðun. Nýlega kom einn starfsfélagi minn og sagði mér frá SPDY.  Eftir að hafa rætt þetta í nokkrar mínútur var mér ljóst að þetta þyrfti ég að skoða betur. SPDY (sem er jú borið fram sem Speedy á ensku) er frumkvæði sem kemur frá Google eins og svo margt annað. SPDY er leið til að gera vefinn sem við notum alla daga hraðvirkari og þá sérstaklega vefefni sem er miðlal með HTTPS. Þetta er frekar tæknilegt mál og því mun þessi pistill ganga út frá að lesandinn hafi grunnþekkingu á tölvusamskiptum og þá sérstaklega HTTP yfir TCP/IP.

asrunMSamskipti manns og tölvu hafa þróast mikið undanfarin ár og eru í stöðugri þróun en ný hönnun, ný tæki, nýjar aðferðir og hugbúnaður verða til nánast á færibandi. Þróunin tengist ekki eingöngu gæðum samskiptanna heldur einnig atriðum eins og hönnun, innleiðingu á nýjum möguleikum og áhrifum þeirra. Markmiðið er að notandinn njóti þess að nota tölvuna, fái góðan aðgang að upplýsingum og öflugum samskiptaformum sem falla að hans þörfum svo hann fái sem mest út úr tækninni hvort sem um er að ræða inntak, úttak eða samspil manns, tækni og tækja.

gisiRagnarGísli Þór Ólafsson og Ragnar Þór Ásgeirsson eru nemar í rafmagnstæknifræði við tækni- og verkfræðideild HR. Þeir hafa undanfarnar vikur þróað eftirlitskerfi fyrir ungabörn sem þeir ætla að sýna gestum á Tæknidegi deildarinnar þann 16. maí nk. „Hugmyndin kom til vegna minnar eigin reynslu, mér datt þetta í hug þar sem eignaðist barn fyrir ekki svo löngu,“ segir Ragnar Þór.

fimmtudagurTölvuský eru í dag ekki ný af nálinni. Almenningur hefur verið að nýta sér slíka þjónustu undanfarin ár með notkun lausna eins og t.d. Facebook, Dropbox eða Onedrive og eru ský, í einhverri mynd, að verða partur af daglegu lífi fólks.

Mannauðsstjórnun er nýlegt fag, en verður sífellt mikilvægara í stjórnun fyrirtækja. Hörðu árferði síðustu ára hefur fylgt frekari nauðsyn þess að hlúa vel að mannauðnum, en með aukinni starfsánægju fást traustir starfsmenn sem hafa frjórri hugsun, skila meiri framleiðni, og leggja meira á sig fyrirtækinu til framdráttar. Útkoman eru ánægðari viðskiptavinir og minni starfsmannavelta, sem hvort tveggja eru mikilvægir þættir í afkomu og árangri fyrirtækja.Traust og öflugt mannauðskerfi er mikilvægt tól þegar kemur að árangursríkri mannauðsstjórnun; það er tímasparandi, einfaldar allar greiningar og vinnslur, og minnkar líkur á villum og mistökum í ferlum tengdum starfskraftinum. Þannig gerir gott mannauðskerfi mannauðsstjóra kleift að nýta eigin krafta og krafta starfsmanna sinna enn frekar fyrirtækinu til góðs.

SigurjonOlafsson bw2 highres new-200x300Innri vefur fyrirtækja , einnig oft nefnt innranet, er mikilvægur en oft vanmetinn þáttur í upplýsingamiðlun og almennt í rekstri fyrirtækja. Innri vefir hafa átt í vök að verjast, eru oftar en ekki neðarlega í forgangi og virðingu en breytinga er þörf. Þurfa öll fyrirtæki að setja upp innri vef? Er nægilegt að hafa sameiginlegt svæði fyrir skjöl, senda út vikuleg skilaboð í tölvupósti og láta félagslífið í hendur samfélagsmiðla eins og Facebook? Eins og með svo margt annað þá veltur svarið á samhenginu, t.d. geta lítil fyrirtæki (< 50 manns) líklega komist af án sérstaks innri vefs og farið þessa leið sem nefnd er að ofan.

08Sögu upplýsingatækni á Íslandi hafa ekki verið gerð fullnægjandi skil og Öldungadeildi Ský telur mjög brýnt að skrásetja þróun og sögu upplýsingatækni á Íslandi frá upphafi til 2008-2010 enda hefur þessi tækni gjörbreytt mörgum atvinnugreinum (t.d. bankastarfsemi og fiskvinnslu) og skapað nýjar svo sem hugbúnaðarfyrirtæki og hátækni framleiðslufyrirtæki eins og Marel og Össur.

Upplýsingatækni er nú einn af helstu vaxtarbroddum íslensks atvinnulífs. Því er það mikill ávinningur fyrir samfélagið og þau fyrirtæki sem tekið hafa þátt í að skapa söguna að hún verði skrifuð.

Í haust verða liðin 50 ár frá því að fyrstu tölvurnar voru teknar í notkun á Íslandi, þ.e. IBM 1401 í október 1964, hjá Skýrsluvélum Ríkisins og Reykjvíkurborgar og IBM 1620 í desember 1964, hjá Reiknistofnun Háskólans.

Síða 27 af 42