Tölvumál

Image00001It is widely agreed that dementia is the biggest health crisis facing the world today. Already, there are 36.6m affected globally and by 2050 it is predicted there will be 115.4m people living with dementia, most of them in the developing world. Coping with the consequences for individuals as well as societies and their care systems will be challenging. It is therefore essential that the best possible care is provided, at the lowest possible cost. In the absence of a cure for dementia, there has to be greater focus on improving the care that people receive. That is where the Dementia Services Development Centre (DSDC), based at the University of Stirling in Scotland, comes in.

stelpumyndJafnrétti kynjanna í tækni og vísindum er mikilvægur hluti af ábyrgð vísindasamfélagsins. Háskólinn í Reykjavík hefur frá stofnun beitt sér fyrir uppbyggingu tæknimenntunar á Íslandi, meðal annars með aðkomu að sértækum viðburðum, samstarfi um kennslu og menntun og með þátttöku í innlendum og alþjóðlegum rannsóknarverkefnum. Þá hefur háskólinn lagt áherslu á þátttöku í verkefnum þar sem kynjasjónarmið í tækni og vísindum eru í forgrunni. „Það er von okkar að með því að vinna þessi verkefni í nánu samstarfi við helstu hagsmunaaðila á Íslandi, bæði innan og utan menntakerfisins, munum við stuðla að aukinni meðvitund um kynjasjónarmið í menntun og rannsóknum á háskólastigi og þá sér í lagi í tækni og vísindagreinum,“ segir Kristine Helen Falgren, fulltrúi atvinnu- og iðnaðartengsla í HR.

AgustValgeirssonMikið er talað um nýsköpun og oftar en ekki í tengslum við frumkvöðla eða sprotafyrirtæki. Á sama tíma  hefur verið skrifað töluvert um hvernig fyrirtæki eru að breytast úr framleiðslu fyrirtækjum í þjónustufyrirtæki í þekkingarfyrirtæki og nú er nýsköpun það sem koma skal. Augljóslega þurfa fyrirtæki að líta á nýsköpun sem tækifæri til aðgreiningar á markaði. Markaði sem í dag er oftar en ekki afmarkaður af internetinu frekar en landfræðilegum þáttum. Með skynsamlegri nýtingu á nýsköpun þá geta skapast miklir möguleikar.  

thorfinnur svarthvittViðtekið er að vefsíður á Netinu noti Http staðalinn til þess að miðla efni til notenda sinna en að Https sé sett upp til hliðar við annað efni ef boðið er uppá læstar síður á borð við netbanka, síður sem taka á móti kreditkortaupplýsingum, innskráningum eða öðru viðkvæmu efni. Https er skammstöfun fyrir Hypertext Transfer Protocol Secure og er blanda tveggja staðla Http og SSL/TLS sem í stuttu máli dulkóðar samskiptin sem eiga sér stað á milli vefmiðlara og vefþjóns.

12. september 2013

9. september

Hvað er merkilegt við 9. september?

ingibjorgSamkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna eiga nemendur í 10. bekk að geta „nýtt hugbúnað við forritun og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt.“ Til þess að ná þessu markmiði fá þeir 80 mínútur á viku í upplýsinga- og tæknimenntun. Þá fá allar aðrar námsgreinirnar yfir 340 mínútur hver á viku. Þannig fær tæknimenntunin 2,68% af vikulegum kennslutíma. Aðalnámskráin lýsir upplýsinga- og tæknimenntuninni svo: „Undir þetta heyrir m.a. miðlamennt, skólasafnsfræði, tölvunotkun og upplýsinga- og samskiptatækni. [1] Hér er ekki minnst á forritun en samt sem áður eiga nemendur við lok 10. bekkjar að geta „nýtt hugbúnað við forritun“. Í aðalnámskránni er þar að auki sér kafli um upplýsinga- og tæknimennt. Í þeim kafla er ekki minnst á forritunarkennslu sem slíka heldur einungis þá staðreynd að nemandi í 10. bekk eigi að geta forritað. Hvernig hann á að læra það er hulin ráðgáta. Markmið námskránnar eru skýr en hvernig á að ná þeim er heldur erfiðara að sjá.

26. ágúst 2013

Máltækni á Íslandi

SigrunÍ þessari grein verður gerð stutt grein fyrir máltækni og hver staða hennar er á Íslandi. Í annarri grein, sem mun birtast í næstu útgáfu Tölvumála (1. tbl., 38. árgangur), verður sagt frá margvíslegum íslenskum málföngum.

Nýyrðið máltækni er þýðing á enska heitinu language technology. Máltækni vísar til hvers kyns samvinnu tungumáls og tölvutækni í þeim tilgangi að hanna eða útbúa hugbúnað eða tæki sem nýtast mönnum í starfi eða leik. Þessi samvinna felst annars vegar í notkun tölvutækninnar í þágu tungumálsins og hins vegar í notkun tungumálsins innan tölvutækninnar.

BorgthorNetumferð á farsímakerfi fór árið 2009 í fyrsta skiptið fram yfir umferð símtala. Það er talið að til ársins 2020 muni eftirspurn eftir stafrænu efni aukast 30-falt. Fleiri og fleiri kaupa tæki sem krefjast mikillar bandbreiddar og til að halda í við þróunina  þurfti að búa til eitthvað nýtt. Fjórða kynslóð farsímakerfa er afkvæmið. Snjallsímarnir eru í raun nokkuð heimskir ef þeir hafa ekki nettenginguna til að nærast á stafrænu fóðri. Þrátt fyrir að 3G tæknin geti veitt nokkuð góða tengingu að þá hefur hún ekki alveg náð að skila traustu þráðlausu netsambandi hvar og hvenær sem er.

En hvað er 4G? Hvað hefur 4G umfram 3G? Hvað aðgreinir svo 4G frá 2G tækninni sem var aðallega hugsuð fyrir símtöl? Svarið er ekki eins einfalt og í fyrstu mætti ætla. 4G heimurinn er stór, tæknilegur og oft og tíðum nokkuð frjálslega skilgreindur. Menn eiga það til að kasta á milli sín allskonar skammstöfunum og mælieiningum. Vonandi munu þessi orð varpa einhverju smá ljósi á þetta allt saman og í leiðinni sýna hvernig kastljósinu mun í auknum mæli verða beint að 4G sem lausn að þráðlausu breiðbandi.

harryÞessari grein er ætlað að vera fyrsta grein af fleirum sem fjalla um auðkenningar notenda í tölvukerfum og breytingar sem eru að verða á þeim úrlausnarefnum og kröfum sem fyrirtæki standa frammi fyrir í þeim efnum.

asrunMNú eru Tölvumál komin úr sumarfríi og hefjum við leikinn með stuttri grein um Internet of Things (IoT), Internet hlutanna, um leið og við minnum á að enn er hægt að senda grein í blaðið okkar sem kemur út í haust og alltaf er tekið við pistlum fyrir netið.

Talið er að fyrsta vefsíðan hafi farið í loftið 6. ágúst 1991 þegar TimBerners-Lee sett síðu í lofti og óhætt er að segja að síðan þá hafi hlutirnir gerst hratt. Fyrstu fyrirtækin sem komu á vefinn voru t.d. Yahoo., AOL, Amazon, eBay, PayPal og Tickemaster og þjónustur eina og tölvupóstur á vefsíðu og netbankar. Hér var verið að nota Web 1.0. eða Transaction Web. Í kjölfarið kom Web 2.0 með áherslu á innihald og samskipti og fyrirtæki eins og LinedIn of Facebook voru þar fremst í flokki. Þróunin stoppaði ekki þar því næst kom Web 3.0, sem oft er vísað til sem Semantic Web, þar sem áherslan er á innihaldið og þátttöku þar sem vefurinn er orðin að allsherjar gagnasafni og þekkingarmiðlun.

Page 39 of 50

Ský - Skýrslutæknifélag Íslands (The Icelandic Computer Society)
480870-0189 | Engjateigi 9 | 105 Reykjavík | 553 2460 | sky@sky.is