Tölvumál

Hello world

In my interview for the position of Constitution Council CTO I went out on a limb and presented a vision to implement it like a startup. Writing a constitution is serious business, but at the end of the day, it’s 25 people plus staff working for four months on a single document.

Upplýsingaleki er það þegar trúnaðarupplýsingar einstaklinga eða fyrirtækja komast í hendur óviðeigandi aðila. Slíkt getur gerst af ýmsum ástæðum, hvort heldur sem er viljandi eða óviljandi, af völdum innri eða ytri aðila og óháð því hvort upplýsingar séu á rafrænu formi eða ekki. Mörg nýleg dæmi eru um upplýsingaleka og hefur slíkum dæmum fjölgað mikið á síðustu árum. Skemmst er að minnast á samantekt úr lánabók Kaupþings banka sem birt var á uppljóstrunarvefnum Wikileaks, óvarlegar sendingar stjórnmálamanna, týndra farsíma og nýlegan leka óritskoðaðra sendiráðspósta hjá Wikileaks.

Mikil og góð þróun hefur átt sér stað hérlendis við innleiðingu rafrænna viðskipta undanfarna mánuði og ár. Flest öll hugbúnaðarfyrirtæki eru komin með lausnir og mörg stór og lítil fyrirtæki ásamt stofnunum eru farin að nýta sér þessa tækni og ná fram ávinningi af nýtingu hennar.

Margir hafa hug á að taka upp hina nýju tækni, en sumum þykir ósýnt um ávinning af henni. Þessari samantekt er ætlað að bæta þar úr, með því að nú liggur fyrir nokkur reynsla hérlendis í upptöku rafrænna innkaupa. Því voru forystumenn sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja beðnir um að segja frá reynslu sinni á mannamáli og að forðast tæknimál. Leitað var eftir viðskiptavinum þjónustuaðila, brautryðjendunum í rafrænum viðskiptum.

In Iceland students go through answering questions for the National standard tests and the PISA survey.  All the 10th graders are tested on academic achievement as well as surveyed for attitude and behaviour at the end of the school year. This means getting all the students to sit in a classroom all day long and take a long standardized paper survey. These surveys cover page after page of questions ranging from self-esteem to study behaviour to risk behaviour to health to computer use and many other psychometric tests. There are other examples in Iceland of such broad sweeping surveys. The outcome is tallied, ranked and sent back to the schools from months and up to 2 years later in a paper report. Only then do problems within the school life appear, long after the students have left sometimes for summer vacation, but many have moved on to college.

Samkvæmt fréttum eru spjaldtölvur jólagjöf ársins 2011. Nú ganga mæður og börn, afar og ömmur stolt um með snjallsíma. Þau skoða tölvupóst, “uppfæra statusinn”, sækja sér smáforrit, auk þess hefðbundna, að hringja og senda SMS. Enn ein byltingin í tækniheiminum er nú orðin að veruleika. Tölva og sími eru runnin saman í eitt tæki. Tæki sem er þægilegt í notkun með vel útlítandi og þægilegt notendaviðmót. Takk, Steve Jobs!

When you finish high school in many places, you have to decide which direction you'd like to go in your life. By then, many of those decisions have already been made. People choose to go study finance, literature, engineering, or art. It is a necessity of life that you have to focus on something, or you will never master it. The problem is that when you become too focused, the highly attuned skills and perceptions can cause you to miss opportunities outside that realm of comfort. The question to ask (and I teach my students) is "Why?". In many walks of life, we need more than one specialty. This becomes particularly obvious in design.

Reykjavíkurborg hefur um árabil unnið að því að innleiða rafrænar viðskiptalausnir til að auka skilvirkni, bæta þjónustu, bæta innra eftirlit og ekki síst til að lækka kostnað.

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 hefur gætt sívaxandi kröfu um gegnsæi og rekjanleika í opinberri stjórnsýslu og starfsemi fyrirtækja. Forsenda þess er bættur aðgangur að upplýsingum.

Tilgangur greinarinnar er að vekja athygli á réttinum til upplýsinga og staðreyndum sem tengjast starfsháttum í upplýsinga- og skjalastjórn. Greinin skiptist í fimm kafla. Í upphafi er gerð grein fyrir alþjóðlegum degi um frjálst aðgengi að upplýsingum – The International Right to Know Day. Þá er rætt um upplýsinga- og skjalahald í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (RNA-skýrslunni) og síðan greint frá þekkingu og viðmiðum sem nýta má til þess að bæta miður gott ástand. Tekin eru dæmi um ábyrgðarleysi eða vangá varðandi skjalahald og loks talin upp nokkur nýmæli hjá bresku ríkisstjórninni sem ætlað er auka gagnsæi innar bresku stjórnsýslunnar.
Alþjóðlegur dagur um frjálst aðgengi að upplýsingum.

24. nóvember 2011

Ég er ástfangin!

Ég er ástfangin! Ég hef lengi verið svona ástfangin og ástin vex með hverjum degi sem líður. Þannig lýsi ég viðhorfi mínu og tilfinningum til kindla, lesara, lesbretta, lestölva, paddna, rafbóka, rafrænna bóka, skjábóka, spjaldtölva og taflna. Mér finnst gaman að lesa og ég er heilluð af þessari  nýju tækni.

Ófáar kannanir hafa leitt í ljós það mikla hagræði sem hægt er að ná með því að gera ýmsa þjónustu hins opinbera rafræna. Sparnaður getur, t.d. fólgist í minni pappírsnotkun, tímasparnaði eða því hagræði sem felst í að samnýta og margnýta upplýsingar og tækni. Stjórnvöld um allan heim hafa komið auga á þetta einstaka tækifæri til að spara um leið og þau bæta þjónustu við borgara sína. En það er þó svo að þrátt fyrir að sjálfsafgreiðsla setji aukna vinnu á einstaklinginn sjálfan og spari stofnun eða fyrirtæki vinnu á móti, þá er fólk í flestum tilvikum hæst ánægt með aukið framboð á sjálfsafgreiðslu. Hún sparar einstaklingunum ferðir, gerir þeim kleift að sinna erindum sínum utan vinnutíma og losar þá við að þurfa að hanga í símanum bíðandi eftir þjónustu.

Page 48 of 50

Ský - Skýrslutæknifélag Íslands (The Icelandic Computer Society)
480870-0189 | Engjateigi 9 | 105 Reykjavík | 553 2460 | sky@sky.is