Skip to main content

2017 UT- verðlaun Ský

Verðlaunahafi Upplýsingatækniverðlauna Ský 2017

Aðgerðagrunnur SAReye

UTverðlaun LowRes

Forseti Íslands hr. Guðni Th. Jóhannesson afhenti Guðbrandi Erni Arnarsyni, framkvæmdastjóra SAReye UT-verðlaun Ský 2017 á UTmessunni þann 3. febrúar.

Valnefndin hafði skv. reglum að leiðarljósi að verðlaunin væru veitt fyrir framúrskarandi framlag á sviði upplýsingatækni, skapað verðmæti og auðgað líf Íslendinga með hagnýtingu á upplýsingatækni. Áhersla er lögð á að framlagið hafi þegar sannað sig með afgerandi hætti.

Hugbúnaður sem hannaður er af SAReye til að halda utan um verkefnastjórnun fær UT-verðlaun Ský árið 2017. Hugbúnaðurinn sem kallast “Aðgerðagrunnur” er þungamiðjan í öllum björgunaraðgerðum Slysavarnarfélagsins Landsbjargar (SL) og aðgerðastjórnum Almannavarna um allt land. Í honum eru skráðar upplýsingar um hópa, björgunarmenn, tæki sem notuð eru í aðgerðum, samskipti, verkefni sem verða til og þarfnast úrlausnar sem og fjölbreytt skráning hvers kyns gagna sem snerta björgunaraðgerðir með einhverjum hætti.

Aðgerðagrunnurinn hefur gjörbylt allri vinnslu upplýsinga í verkefnum SL og auðveldar að rýna í gögn og sjá tengingar sem áður var erfitt að koma auga á. Með myndrænni framsetningu verkefna á korti hefur yfirsýn stjórnenda aðgerða aukist verulega. Einnig hefur afkastageta aðgerðastjórnenda aukist þar sem afar vel hefur tekist að styðja við verkferla leitar og björgunar með hagnýtingu upplýsingatækninnar.  Sérstaklega hefur tekist vel að útfæra hugbúnaðinn þannig að hann styðji við jafnt dagleg smáverkefni einstakra sveita sem umfangsmiklar björgunaraðgerðir sem kallar á samhæfingu margra björgunarsveita og annarra viðbragðsaðila yfir langt tímabil. Óhætt er að fullyrða að aðgerðagrunnurinn hafi þegar sannað gildi sitt, enda er um að ræða byltingu í söfnun og meðhöndlun tölfræðiupplýsinga frá aðgerðum. Björgunarmenn með á stundum takmarkaða tölvukunnáttu hafa byrjað að skrá tölfræðiupplýsingar sem hefur ekki þekkst áður í félaginu að því marki sem nú er.

Fyrirtækið SAReye var stofnað 2013 og er gott dæmi um íslenskt hugvit sem þróað er af sérfræðingum tengdum björgunarsveitum til að leysa á sem bestan hátt þarfir þeirra sem vinna við erfiðar aðstæður. SAReye vann Gulleggið 2013 og tók í framhaldinu þátt í Startup Reykjavík. Saga þess frá því að hugmynd kviknar, hvernig stuðningsnet sprotaumhverfis á Íslandi styður við góðar hugmyndir sem blómstra og eru teknar í notkun, er lýsandi dæmi þess að styðja þarf vel við nýsköpunarumhverfi á Íslandi.

Hugbúnaðurinn hefur sýnt sig og sannað síðustu misseri í stórum verkefnum eins og eldgosinu í Holuhrauni, björgun við strand Akrafells, leitum að týndum loftförum, aðgerðum í fárviðrum og nú síðast við eina stærstu leit á Íslandi í janúar. Réttar upplýsingar til allra aðila geta skipt sköpum við aðgerðir sem þessar og aðgengi björgunaraðila að kerfinu í gegnum alls kyns tækjabúnað mikilvægur.

Uppruni SAReye tengist leitar- og björgunarstarfi en fyrirtækinu hefur tekist að þróa vöru sína yfir í aðra óskylda geira. Áhersla félagsins er nú á aðila sem telja má til mikilvægra innviða samfélags. Aðgerðagrunnur SAReye heldur t.d. utanum öll frávik í raforkudreifikerfi Landsnets og samstarf Landsnets og Landsvirkjunar í stýringu á uppistöðulónum. Nýjasta útgáfa hugbúnaðarins miðast við að efla samvinnu milli fyrirtækja með hnitmiðaðri upplýsingamiðlun og samvinnu í neyðaratvikum.

Það má með sanni segja að kerfi sem þetta snerti líf margra enda tölvutæknin að verða samofin daglegu lífi okkar allra.

----

Í valnefnd voru Skúli Eggert Þórðarson, Ríkisskattstjóri, Hjálmar Gíslason, QLIK, Ari Kristinn Jónsson, Háskólinn í Reykjavík, Kristinn Árni Lár Hróbjartsson, SUT, Eggert Claessen, Frumtak, Helga Dögg Björgvinsdóttir, Ský og Arnheiður Guðmundsdóttir, Ský. Verðlaunagripurinn er glerlistaverk eftir Ingu Elínu.