Skip to main content
08. nóvember 2012

Frá barni til manns – íslenski tölvuleikjaiðnaðurinn vex úr grasi

JónasTölvuleikjaiðnaðurinn á Íslandi hefur tekið stakkaskiptum á allra síðustu árum. Það er í raun ekki ýkja langt síðan að aðeins var hægt að telja til eitt, eða mögulega tvö, fyrirtæki sem komu að framleiðslu leikja og höfðu náð einhverjum árangri á því sviði. Það mátti að vísu finna Íslendinga sem störfuðu hjá erlendum tölvuleikjaframleiðendum og að sama skapi var hægt að benda á nokkur félög sem höfðu gert tilraunir á sviði leikjaþróunar. Hins vegar var erfitt að færa rök fyrir því að hér væri hægt að tala um iðnað.


Nú er öldin önnur. Á síðustu sex til sjö árum hafa fleiri fyrirtæki litið dagsins ljós og hafið starfsemi innan ýmissa sviða leikjageirans. Tugir og jafnvel hundruðir starfsmanna hafa tekið þátt í rekstri þessara fyrirtækja og hlotið þar ýmis konar þjálfun. Eins og gengur hefur mönnum reitt misjafnlega af og árin hafa verið misgóð en engu að síður er óhætt að segja að um jákvæða þróun sé að ræða. Það virðist ekkert lát vera á því að nýtt fólk ryðjist fram á völlinn með spennandi og áhugaverðar viðskiptahugmyndir sem tengjast tölvuleikjum.

Samtök íslenska leikjaiðnaðarins

Samtök íslenska leikjaiðnaðarins, Icelandic Games Industry, voru stofnuð fyrir nokkrum árum til þess að styðja við þessa þróun, halda utan um þau fyrirtæki sem starfa innan geirans og gæta að hagsmunum þeirra. Óhætt er að segja að samtökin hafi haft talsverð áhrif því þeim hefur tekist að vekja athygli á því að hér er á ferðinni alvöru iðnaður sem vert er að taka eftir og hlúa að. Að auki hafa samtökin reynt að gæta vel að grasrótinni, nýjum fyrirtækjum og öllum þeim sem hafa hug á að taka þátt í hinum magnaða heimi tölvuleikjaframleiðslu. Samtökin hafa alltaf haft það að markmiði að byggja upp sterk og öflug tengsl við skólakerfið, stuðla að aukinni menntun í raungreinum og aðstoða við framboð námsefnis og áfanga sem tengjast iðnaðinum með beinum hætti.

Árið 2012 er gott ár

Það má í rauninni færa ágætis rök fyrir því að árið 2012 verði besta ár íslenska tölvuleikjaiðnaðarins. Fyrirtækjum fjölgar og þau sem fyrir voru hafa stofnað til viðskiptasambanda sem hefðu verið óhugsandi fyrir nokkrum árum. Jafnvel eru dæmi um erlenda fjárfestingu í nýjum tölvuleikjasprotum.

Í dag starfa Íslendingar, sem tóku sín fyrstu spor hjá íslenskum fyrirtækjum, víða um heim hjá mjög stórum og öflugum fyrirtækjum sem teljast meðal þeirra sem fremst fara. Þarna má nefna félög eins og Riot Games, sem rekur einhvern stærsta tölvuleik heims í dag. Einnig má nefna Rovio, framleiðanda Angry Birds og félög eins og Massive, Crytek og Zynga. Hér má sjálfsagt tala um hið fræga hálf-fulla eða hálf-tóma glas en í raun er það gríðarlega jákvætt að íslensk fyrirtæki skili af sér starfsfólki sem er bæði fært og eftirsóknarvert. Það segir töluvert um þann árangur sem hefur náðst á undanförnum áratug, eða þar um kring. Hins vegar væri betra ef umhverfið hér heima væri nægilega fjölbreytt og eftirsóknarvert til þess að halda þessu fólki í landi.

Nýtt útgáfufélag, Meteor Entertainment, ákvað að ráða Íslending til þess að sinna markaðs- og kynningarmálum í Evrópu. Það þætti kannski ekki vera í frásögu færandi nema fyrir þær sakir að hér er á ferðinni fyrirtæki sem stendur að útgáfu einhvers umtalaðasta leiks í heiminum í dag og er fjármagnað af stjörnu fjárfestum sem hafa getið sér gott orð í tölvuleikjaiðnaðinum.

Nú styttist í að CCP gefi út nýjan leik sem er einstakur vegna þess að hann tengist inn í hinn magnaða tölvuleik EVE Online með hætti sem enginn hefur áður reynt. Ef vel tekst til verða áhrifin ugglaust umtalsverð bæði fyrir CCP og fyrir íslenskan leikjaiðnað í heild sinni. Enn og aftur hefur CCP tekið að sér starf brautryðjandans, ekki bara á íslenskan mælikvarða heldur einnig á alþjóðlegan. Háskólinn í Reykjavík hefur tekið forystu þegar kemur að því að aðstoða þá sem áhuga hafa, við að kanna alla kima tölvuleikjaframleiðslu í námi sínu. Skólinn hefur lengi kennt áfanga sem tengjast t.a.m. þrívíddarvinnslu en á síðustu árum hefur áföngum verið bætt við er varða hönnun tölvuleikja, forritun leikjavéla og einstakra þátta er tengjast leikjagerð. Þetta er frábær þróun og það hefur sannanlega sýnt sig að nemendur skólans eru mjög áhugasamirum frama innan þessa iðnaðar.

Horft til framtíðar

Þetta eru spennandi tímar. En það þarf að byggja á þeim árangri sem hefur náðst. Gæta að því að sá grunnur sem er til staðar sé nýttur með skynsamlegum hætti. Í dag skapar þessi iðnaður milljarða í gjaldeyristekjur og það er ekkert því til fyrirstöðu að þær tekjur geti vaxið margfalt. Svo fremi sem haldið verður áfram að hlúa að þessu nýjabrumi íslenskra atvinnuvega.

Höfundur: Jónas Björgvin Antonsson, framkvæmdastjóri Gogogic

Skoðað: 5706 sinnum

Leita í vefútgáfu Tölvumála

Útgefin Tölvumál á prentformi

Um Tölvumál

Tölvumál - tímarit Skýrslutæknifélags Íslands er óháð tímarit um tölvutækni og hefur verið gefið út frá árinu 1976.

Vefútgáfa Tölvumála birtir vikulega nýja grein á vef Ský og árlega er gefið út veglegt prentað tímarit undir nafninu "Tölvumál" þar sem fjallað er um tölvutækni frá ýmsum sjónarhornum og er þema blaðsins jafnan valið snemma árs og útgáfa að hausti.

Ritnefnd Ský sér um að afla efni í Tölvumál og geta allir sem áhuga hafa sent inn efni.

Um ritnefnd Tölvumála